Popovska: Kërkojmë vend në procesin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor

Deputetja nga partia e njëjtë, Liljana Popovska, theksoi se deputetët që kërkojnë një njësi zgjedhore kërkojnë vend në procesin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor.

 

“Dymbëdhjetë deputetë nga Iniciativa për një njësi zgjedhore kërkojnë të jenë të përfshirë në procesin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor”, theksoi ajo si përfaqësuese e iniciativës.

“Si deputetë kërkojmë të jemi të kyçur në procesin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor. Kërkuam takime me kryetarin e Kuvendit, Talat Xhaferin dhe me partitë e mëdha politike/ Vlerësojmë se si 10 % të kuvendit, kemi të drejtë të marrim pjesë në këtë proces”, tha Popovska në Konferencën për reforma zgjedhore të organizuar nga CIVILi.