Кршење на изборниот молк пред домот на А.Р.М

Нашата граѓанска новинарка забележа кршење на изборниот молк пред домот на А.Р.М