Кордалов: Пописот не е натпревар која етничка заедница има помалку или повеќе претставници, туку ќе помогне во креирањето на националните политики

Пописот не е натпревар која етничка заедница има помалку или повеќе претставници, туку ќе помогне во креирањето на националните политики, истакна комуникологот Бојан Кордалов, на означувањето на официјалниот старт на проектот „Зголемување на употребата и достапноста на официјалните статистички податоци во Република Северна Македонија“ на кој ДЗС работи со Шведскиот завод за статистика.

камера: Дехран Муратов
монтажа: Ариан Мехмети