Кантите не се за џабе!

Фотографијата ја прикажува свесноста на граѓаните во Кисела Вода, каде и покрај новите подземни контејнери, отпадот завршува околу нив.

Фотографијата е од анонимна граѓанска новинарка што живее во оваа општина. Таа вели дека контејнерите се во близина на градинка и дека децата секојдневно сведочат на ваквото одржување на јавниот простор.