Долгата историја на краткото помнење

Прашања и одговори за тоа како станавме ненормални и како тоа се одрази на локалните избори 2021... Како да станеме нормални? Засега, без добар одговор...