Bëhuni të parët që do të publikoni për problemet në shoqëri!

Nëse keni ndonjë problem, nëse institucionet janë të “shurdhra” dhe të “verbra” për problemet në rrugën, lagjen, ose qytetin tuaj…Nëse keni dyshime dhe dëshironi ta shprehni pakënaqësinë tuaj, ose kërkoni përgjigje, këtë mund ta bëni përmes faqes tuaj qytetare “Objektivi qytetar”.

Gazetarët qytetarë janë ata të cilët e ndryshojnë botën dhe pa frikë informojnë dhe kërkojnë përgjigje. Mund të incizoni, fotografoni ose të raportoni për parregullsi, korrupsion në institucionet, kryerjen e papërshtatshme të detyrave të punës të të zgjedhurve të shtetit, gropa në rrugët, tema sociale, gjuhë të urrejtjes ose dhunë në protesta dhe ndeshje sprotive…të cilat pastaj do të botohen në faqen për qytetarët.

Artikujt në të cilat autorja/i dëshirojnë të mbeten anonimë, do të modifikohen dhe nuk do të zbulohet identiteti i tyre. Megjithatë, duhet të theksohet se CIVILI duhet ta dijë identitetin dhe kontaktin e autorëve, si dhe pjesëmarrësve të ngjarjes që incizohet-raportohet.

Dehran Muratov
Përpunoi: D. Tahiri

This post is also available in: Macedonian