#БарамОдговор кога ќе се преземат мерки за безбедноста на пешаците во Штип?

Штип подолго време се мачи со регулација на сообраќајот. И покрај обидот за решавање на проблемот со паркирањето, сепак најидеалното решение на возачите остануваат тротоарите.  This post is also available ...