VIDEO MAGAZINË POLITIKE – SKEN: Perspektivat e zgjedhjeve në Maqedoni

Çështjet e reformave zgjedhore janë përsëri aktuale këto ditë. Hidhen ide për modelin zgjedhor. CIVIL si një organizatë me përvojë shumë vjeçare në modelin zgjedhor vlerëson se është e rëndësishme që publiku i gjerë të përfshihet në reformat e sistemit zgjedhor.

 

Nevoja për reformë të sistemit zgjedhor, duke filluar nga Kodi Zgjedhor, modeli zgjedhor, Lista e Votuesve, financimi politik dhe media gjatë zgjedhjeve, deri te demokratizimi i plotë i proceseve zgjedhore, ishte arsyeja që CIVILi të organizojë konferencën “Perspektivat e zgjedhjeve në Maqedoni”.

Maja Ivanovska në bashkëpunim me Diana Tahiri, Atanas Petrovski, Arian Mehmeti, dhe Biljana Jordanovska