„Во однос на начинот на распределба на времето за платено политичко рекламирање, во текот на изборните кампањи 2019 година, радиодифузерите и во првиот и во вториот круг на гласање, можат да одвојат вкупно 9 минути на реален час програма. Ваквата распределба на времето важи за радиодифузерите кои емитуваат програма на национално ниво и за радиодифузерите на регионално и на локално ниво кои емитуваат програма во општините во кои се бираат градоначалници, како и за радиодифузерите кои ќе емитуваат платено политичко рекламирање само за кандидатите за градоначалници. Радиодифузерите кои ќе емитуваат ППР само за претседателските избори, и во првиот и во вториот круг на гласање, можат да одвојат вкупно 8 минути на реален час програма. Спојувањето на платеното политичко рекламирање во два последователни реални часа, не смее два пати по ред да биде за ист кандидат за претседател или за ист подносител на листи на кандидати за градоначалници“, посочуваат од Агенцијата.

Распределбата на времето за бесплатно политичко претставување на Собранискиот канал, пак, се наведува, треба да се применува во текот на секој круг гласање за претседател на државата и градоначалник, односно вкупно три часа бесплатно политичко претставување за кандидатите за претседател, и вкупно еден час за кандидатите за градоначалници, распределено еднакво меѓу кандидатите.

„Во овој период радиодифузерите што одлучиле да го покриваат изборниот процес, треба да ги почитуваат обврските за известување на правичен, избалансиран и непристрасен начин во својата вкупна програма, а на учесниците во кампањата да им овозможат подеднакви услови за пристап, до сите облици на изборно медиумско претставување. Агенцијата како и во претходните изборни циклуси, активно ќе го следи известувањето на радиодифузерите и сите материјали, извештаи од мониторингот над радиодифузерите ќе ги објавува на својата веб страницата, во посебниот банер Избори 2019“, се посочува во соопштението.