„Светата крава“ на банкарството топ не ја бие!

Македонија има повеќе шанса метеор да ја погоди, само „светата крава“ на банкарството не смее да се чепне, бидејќи веднаш следуваат тирадите за макроекономската стабилност на земјата, за стабилноста на националната валута, за загрозувањето на економските основи на општеството, за мешањето на државата во бизнисот, за „инструментите“, „деловните политики“ итн.