На петиот регионален семинар одржан во Струга на 18 и 19 март во рамките на проектот граѓански објектив, граѓанските новинари Горан Карафилоски и Амдија Емини од Кичево и Елзана Кадриеска и Емин Рустемовски од Струга за време на работилницата направија прилог за состојбата во која се наоѓа градскиот базен во Струга.

Фото: Елзана Кадриеска

This post is also available in: AlbanianEnglish