• Промени, веднаш!

    Сведоци сме дека во изминатите десеттина години се случуваа реформи во образовниот систем, коишто, за жал, во поголем дел беа лоши и беа во корист ...