СКЕН - Изборни реформи: Желбите наспроти реалноста

Изборните реформи е тема на која долго време се дискутира и кои и покрај измените што се воведуваат од еден до друг изборен процес, сепак се далеку од реформи што ќе придонесат кон целосна демократизација на самите процеси, а ќе бидат во најдобар интерес на граѓаните, односно гласачите.

камера: Атанас Петровски
монтажа: Ариан Мехмети