Несими: Со етнички ѕидови во научната сфера не е можно општетсво за сите

Во ДИСТРИКТ на Цивил Прес Студио – Интервју на Зоран Иванов со Махи Несими. Ова се дел од темите:

  • Творечкиот опус во политиколошката област;
  • Заслугите за наградаста „11 октомври“;
  • Државата и нееднаквoстите;
  • Траумите од лустрацијата;
  • Изборниот амбиент.

 

камера: Атанас Петровски
монтажа: Ариан Мехмети