Герасимовски: Пописот не е етно-политичка операција

Во Дистрикт на Цивил Прес Студио интервју на Зоран Иванов со поранешен директор на Заводот за статистика, Дончо Герасимовски. Ова се дел од темите:

  • Дискрепанцата меѓу избирачкиот и „статистичкиот“ список;
  • Неславниот попис потопен од политиката во 2011-та година;
  • Продолжената егзистенција на системот „од врадта до врата“;
  • Авторитетот што ќе ја соопшти валидноста на пописот 2021.

камера: Атанас Петровски
монтажа: Ариан Мехмети