Зелената иднина е можна со демократија, активни граѓани и владеење на правото

Само закони кои важат подеднакво, апсолутно за секого, може да обезбедат спречување на нееднаквоста, на самоволието на моќниците и на злоупотреба на позициите на власт